GDPR

Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů

Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů

Ve smyslu čl.37 odst.7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ohlašujeme, že pro účely zajištění výkonu funkce pověřence pro ochranu osobních údajů byl jmenován:


Tomáš Kaspřík
e-mail: kasprik@gmail.com