Úřední deska
Oznámení o době a místě konání voleb
OOP
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
Zhoř u Tábora - počet a sídla vol. okrsků
Stanovení min. počtu členů volební komise pro volby do P.S.
Opatření obecné povahy
Termín svozu kom. odpadu léto 2020
Nakládání s odpady
Nařízení hejtmanky č. 1 k zajišťování zdravotních služeb
Vyjádření COMETT PLUS spol.s.r.o. k nákaze koronaviru
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č.201
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č.200
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č.199
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č.198
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č.197
Informace MUDr. Pastucha
Mimořádné opatření - koronavir
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Úřední deska - archiv změn