Zastupitelstvo

Složení zastupitelstva obce

Období

  • Volební období: 00.00.0000 - dosud / Složení zastupitelstva: 00.00.0000 dosud

Členové zastupitelstva

Volební období: 00.00.0000 - dosud
Složení platné v období: 00.00.0000 - dosud

Pozice: starosta
Jméno: Ing. arch. Jiří Neužil
Funkce: starosta

Pozice: místostarosta
Jméno: Martin Janovský
Funkce: místostarosta

Jméno: Jiří Dušek
Funkce: zastupitel

Jméno: Miloslav Janovský
Funkce: zastupitel

Jméno: František Křižovský
Funkce: zastupitel

Jméno: Jaroslav Mládek
Funkce: zastupitel

Jméno: Roman Pištěk
Funkce: zastupitel


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.